Presentam la nostra EPM a IB3radio


El dissabte 17 de juliol, Rocío Salas i Guillermo Lladó, orientadora i director, hem tengut el plaer de participar en el programa d'IB3 ràdio "No venim amb manual", fantàsticament conduït per Regina Cortès.


Hem presentat la nostra Estratègia de Programació Multinivell, l'eina que feim servir al Col·legi Lladó per planificar la tasca docent des del coneixement i l'atenció inclusiva a la diversitat.


Moltes gràcies per la convidada.


Compartim l'enllaç a l'àudio:

https://ib3.org/carta?id=1d8c62c9-0594-437a-8216-316207696623&type=RADIO&t=450&f=1890